Notariskosten

Notariskosten bij verkoop van uw huis

Bij het verkopen van uw huis komen bepaalde kosten kijken. U hebt in bepaalde mate de mogelijkheid om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zeker wanneer u ervoor kiest om makelaars te vergelijken op basis van de kosten en diensten. Bepaalde kosten zijn echter onvermijdelijk. Het is belangrijk dat u van tevoren een goed beeld hebt van de kosten die gerekend worden, zeker wanneer het om de notariskosten gaat. U hebt gekozen voor ‘kosten koper’, maar dat betekent niet dat de koper voor álle notariskosten komt te staan. Er zijn notariskosten die alsnog voor uw rekening komen als verkopende partij.

Documenten

Er zijn bepaalde documenten die u als verkopende partij moet verstrekken in bepaalde gevallen. Dit zijn onder andere een bodemonderzoek en de kadastrale informatie. Zo heeft de kopende partij alle benodigde informatie en vindt de verkoop plaats volgens de regels waar u zich aan moet houden. De kosten die de notaris hiervoor rekent, verschillen per aanbieder. Er is geen vaste prijs die hiervoor gerekend wordt onder de notariskosten, omdat naast de documentkosten ook tarieven per uur gerekend worden voor het werk dat de notaris voor u verricht.

Belastingen die zijn blijven liggen

Technisch gezien vallen de kosten voor openstaande belastingen niet direct onder de notariskosten. Omdat deze kosten vaak wel bij de notaris afgerekend moeten worden en dit te maken heeft met het werk van de notaris, moeten ze wel genoemd worden. Elke notaris moet verplicht een onderzoek doen naar de verkopers en kijkt daarbij naar de fiscale aspecten. Hebt u nog openstaande belastingen, zoals voorheffingen of inkomstenbelastingen, dan vraagt de notaris u deze bij de akte te voldoen. Weigert u dit, dan komt de Belastingdienst binnen korte tijd bij u aan de deur om het geld te innen.

Doorhalen van de hypotheek

Wanneer uw huis verkocht is, vervalt de huidige hypotheek op de woning. Een hypothecaire lening is immers een geldlening met een bepaald vastgoed als onderpand voor de bank. Wanneer de hypotheek afgelost wordt met de opbrengst uit de verkoop, moet de hypotheek geschrapt worden. Dit gebeurt bij de notaris.

Uiteenlopende notariskosten

Notarissen in Nederland mogen, net als makelaars, zelf hun tarieven en prijzen bepalen. Doorgaans is het de kopende partij die de notaris kiest voor de overdracht. De notaris is echter onpartijdig en streeft de belangen van de kopende en verkopende partij na, maar houdt tevens rekening met de belangen van de Nederlandse overheid en aanverwante organen (zoals de Belastingdienst). Daarnaast is de notaris de enige persoon die alle juridische zaken rond de overdracht van een huis mag regelen.

De notariskosten bestaan voornamelijk uit documentkosten en uurtarieven. Deze worden besteed aan het doen van vooronderzoek, zoals het natrekken van de kopende en verkopende partij, en bestaan uit het doen van onderzoek naar het vastgoed dat centraal staat bij de overdracht. Deze notariskosten kunnen flink oplopen, maar vallen grotendeels onder de kosten die door de kopende partij gemaakt worden. Doorgaans betaalt de verkopende partij tussen de €250,- en €1.000,- aan notariskosten, mits er een overdracht op basis van ‘kosten koper’ overeengekomen is. Dit is uiteraard afhankelijk van de documenten die benodigd zijn en het moment waarop de notaris ingeschakeld is. Regelt u een notaris bij het opstellen van de leveringsakte en blijken er fouten te staan in de koopovereenkomst die daardoor aangepast moet worden? Dan lopen de notariskosten uiteraard aanzienlijk op.

Voor dit bedrag krijgt u vooral zekerheid. De zekerheid dat alles goed geregeld is. U weet zeker dat het huis volgens de regels verkocht is en dat de notaris geen problemen tegengekomen is die direct opgelost moesten worden alvorens uw huis van eigenaar kon veranderen. Daarnaast wordt u voorzien van alle papieren (zoals de leveringsakte) die officieel bevestigen dat u vanaf een bepaalde datum geen eigenaar meer bent van een bepaald vastgoed. Deze komen goed van pas wanneer er rekeningen komen die niet voor u bestemd zijn, en aangetoond moet worden dat u geen betalingsplicht hebt.